Follow Copenhagen Malmö Port (CMP)

Tags

Fuldskala CO2-fangst rykker et stort skridt nærmere ARC

Fuldskala CO2-fangst rykker et stort skridt nærmere ARC

Press releases   •   Mar 25, 2021 21:00 CET

120 mio. euro til et fuldskala CO2-fangstanlæg er nu næsten inden for rækkevidde ARCs og CMP’s fælles projekt er gået videre i udskilningsløbet om midler fra EU’s Innovationsfond.

Hovedstadens største forsyningsselskaber vil sammen fange 3 mio. tons CO2 om året – men det kræver politisk handling nu

Hovedstadens største forsyningsselskaber vil sammen fange 3 mio. tons CO2 om året – men det kræver politisk handling nu

Press releases   •   Feb 24, 2021 09:30 CET

En række store forsyningsselskaber i hovedstadsområdet vil med klyngesamarbejdet C4 gøre CO2-fangst til en afgørende brik i den grønne omstilling i Danmark. CO2-reduktioner på omkring 3 mio. tons årligt er mulige, hvis man på Christiansborg udviser den fornødne politiske vilje.

COWI og Rambøll udpeges som tekniske rådgivere for CMP's udviklingsprojekt i Ydre Nordhavn

COWI og Rambøll udpeges som tekniske rådgivere for CMP's udviklingsprojekt i Ydre Nordhavn

Press releases   •   Feb 15, 2021 09:30 CET

COWI og Rambøll bliver tekniske rådgivere for Copenhagen Malmö Port (CMP) i det kommende udviklingsprojekt i Ydre Nordhavn i København. Opgaven, som er tildelt COWI og Rambøll, omfatter dermed blandt andet teknisk rådgivning op til etableringen af en ny containerterminal med tilhørende anlæg og infrastruktur, etablering af kontor og administrative faciliteter samt plads til relevante myndigheder.

CMP er med i stor EU-ansøgning om CO2-fangst på Amager Bakke, der kan gøre København CO2-neutral i 2025

CMP er med i stor EU-ansøgning om CO2-fangst på Amager Bakke, der kan gøre København CO2-neutral i 2025

Press releases   •   Oct 22, 2020 13:00 CEST

​Et anlæg til CO2-fangst skal reducere udledningen fra Amager Ressourcecenter (ARC) med 500.000 ton CO2 årligt og kan dermed bidrage markant til Københavns Kommunes mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Copenhagen Malmö Port (CMP) bliver en central aktør i at opbevare og distribuere den indfangede CO2 til skibe, som sejler CO2’en til lagring i gamle oliefelter i Nordsøen.

CMP øger fokus på digitalisering gennem samarbejde med ledende blockchain-platform

CMP øger fokus på digitalisering gennem samarbejde med ledende blockchain-platform

Press releases   •   Sep 16, 2020 13:00 CEST

​Som et vigtigt skridt mod en mere smart og digital havn har CMP igangsat et samarbejde med TradeLens, der på sigt gør det muligt at modernisere manuelle arbejdsgange og sikre mere smidigt samarbejde mellem aktører inden for logistikkæden.

Malmö stad styrker investeringerne i Malmö havn med 30 årsplan

Malmö stad styrker investeringerne i Malmö havn med 30 årsplan

Press releases   •   Jun 15, 2020 11:43 CEST

Malmö stad fortsætter bestræbelserne på at styrke Malmö som havneby, og præsenterer i dag en ”Masterplan”, der indeholder byens langsigtede ambitioner for aktiviteterne i Malmö havn. Planen er et klart billede på, hvordan kommunen ønsker, at udviklingen af havnen i Malmö skal se ud de næste 30 år, og hvordan man skal arbejde hen mod de overordnede mål med udgangspunkt i rollen som havneejer.

International logistikvirksomhed skaber bæredygtige transporter i Malmø

International logistikvirksomhed skaber bæredygtige transporter i Malmø

Press releases   •   Jun 12, 2020 08:36 CEST

Den hollandske logistikvirksomhed Westerman Multimodal Logistics etablerer sig på havnen i Malmø. Her bygges et anlæg til omladning af gods til kombineret transport via jernbane, vej og skib. Det bliver et vigtigt knudepunkt for en nordeuropæisk transportkorridor. Ejendommen Verkö 5 dækker et areal på cirka 43.000 kvadratmeter, og kompensationen til kommunen bliver ca. 1,8 millioner årligt.

Etableringen af ny krydstogtterminal i København udskydes

Etableringen af ny krydstogtterminal i København udskydes

Press releases   •   May 29, 2020 08:35 CEST

Et markant ændret krydstogtmarked, som følge af coronakrisen, betyder, at Copenhagen Malmö Port (CMP) udskyder etableringen af en ellers planlagt ny krydstogtterminal på Oceankaj i Københavns Nordhavn.

CMP varsler 55 opsigelser i København

CMP varsler 55 opsigelser i København

Press releases   •   May 26, 2020 08:33 CEST

De økonomiske konsekvenser af coronakrisen er af så omfattende karakter, at Copenhagen Malmö Port (CMP) er nødsaget til at varsle 55 medarbejdere om opsigelser i København for at fremtidssikre CMP’s virke som havneoperatør og forvalter af kritisk infrastruktur. Opsigelserne berører både havnearbejdere og funktionærer.

Krydstogtskibe lægger midlertidigt til kaj i Visby

Krydstogtskibe lægger midlertidigt til kaj i Visby

Press releases   •   Apr 30, 2020 09:40 CEST

Copenhagen Malmö Port, CMP, som lejer krydstogtkajen af Region Gotland, hjælper rederierne med at lade krydstogtskibe lægge midlertidigt til i Visby. Dermed befinder alle krydstogtskibene sig allerede det rigtige sted, før opstarten af krydstogtsæsonen i Østersøen.

CMP giver 40 ansatte varsel om opsigelse i Malmø

CMP giver 40 ansatte varsel om opsigelse i Malmø

Press releases   •   Apr 16, 2020 12:44 CEST

Corona-krisen rammer havnevirksomheden Copenhagen Malmö Port (CMP) hårdt. På trods af en række vedtagne foranstaltninger, såsom spareplan og brugen af de statslige hjælpepakker, er CMP nødsaget til at give besked om opsigelser. 40 medarbejdere i Malmø berøres.

Cruise Ships not allowed in Copenhagen

Cruise Ships not allowed in Copenhagen

Press releases   •   Mar 13, 2020 08:41 CET

Updated April 2020: In view of the public authorities’ decision to close the boarders in Denmark and to ban passenger ships due to the current Corona crisis, CMP cannot allow cruise ships to call at Copenhagen until at least 1st of June due to governmental regulations.

Malmö Logistic Centre etableres i Norra Hamnen i Malmö

Malmö Logistic Centre etableres i Norra Hamnen i Malmö

Press releases   •   Dec 20, 2019 12:39 CET

​I dag underskrev CMP (Copenhagen Malmö Port) og den familieejede Malmberg-koncern en aftale om tildeling af jord, der støder op til Norra Hamnen i Malmø. I februar påbegyndes opførelsen af Malmö Logistic Centre – et anlæg til omlastning, crossdocking og midlertidig opbevaring af gods.

Port of Los Angeles og Copenhagen Malmö Port underskriver samarbejdsaftale om bæredygtighed og miljø

Port of Los Angeles og Copenhagen Malmö Port underskriver samarbejdsaftale om bæredygtighed og miljø

Press releases   •   Nov 18, 2019 11:36 CET

Port of Los Angeles og Copenhagen Malmö Port AB (CMP) har indgået et femårigt Memorandum of Understanding (MOU), som har fokus på at styrke samarbejdet inden for miljøspørgsmål og bæredygtighed. Repræsentanter fra begge havne underskrev samarbejdsaftalen ved en ceremoni, der blev afholdt i Port of Los Angeles fredag i sidste uge.

Nordiske havne for en bæredygtig fremtid

Nordiske havne for en bæredygtig fremtid

Press releases   •   Nov 12, 2019 12:33 CET

Ti havne i Norden er enedes om en erklæring, der fokuserer på bæredygtig udvikling i havnene. Den fælles erklæring viser en regional forpligtelse til at samarbejde om miljømæssige udfordringer i forbindelse med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG’er).

Havne drøftede havnelov og grøn omstilling med transportministeren

Havne drøftede havnelov og grøn omstilling med transportministeren

Press releases   •   Nov 11, 2019 11:31 CET

​Mandag lagde transportminister Benny Engelbrecht vejen forbi Københavns Havn til et møde med Danske Havne og Copenhagen Malmö Port (CMP). Der blev især talt havnelov og grøn omstilling, og ministeren fik selvfølgelig også en rundtur på havnen.

CMP og DFDS etablerer landstrøm i København

CMP og DFDS etablerer landstrøm i København

Press releases   •   Oct 09, 2019 10:28 CEST

Copenhagen Malmö Port (CMP) og DFDS har indgået aftale om et landstrømsanlæg, der etableres i København, hvilket indebærer, at skibene Crown Seaways og Pearl Seaways kan modtage strøm fra land. Med et landstrømsanlæg reduceres udslip af luftforurenende stoffer såsom NOx, SOx samt partikler.

Arbejdspladsulykke på containerterminalen i København

Arbejdspladsulykke på containerterminalen i København

Press releases   •   Oct 07, 2019 12:26 CEST

CMP kan bekræfte, at der fredag den 4. oktober indtraf en arbejdsulykke på containerterminalen i København. En medarbejder kom alvorligt til skade. Trods omfattende behandling på hospitalet gik medarbejderen bort søndag aften pga. svære kvæstelser.

Renere luft på vej i Københavns Havn

Renere luft på vej i Københavns Havn

Press releases   •   May 07, 2019 11:24 CEST

Københavns Kommune, Copenhagen Malmö Port og By & Havn har indgået samarbejde om at få flere grønne løsninger i Københavns Havn og begrænse udledning fra krydstogtskibe. Første skridt er projektering af et landstrømanlæg i Nordhavn.

Containerships vælger CMP i Malmö til ny rute

Containerships vælger CMP i Malmö til ny rute

Press releases   •   Apr 16, 2019 12:21 CEST

Når Containerships nu starter sin nye tjeneste Scan Baltic 1, bliver Copenhagen Malmö port, CMP, en vigtig havn for import og eksport til og fra Sverige og Europa. I går anløb det første containerskib til Norra Hamnen i Malmö.