Skip to content
Foto: TenTec
Foto: TenTec

Press release -

Alle svenske core-havne bevarer status i den nye TEN-T-forordning

Sveriges core-havne glæder sig over den reviderede forordning om EU's retningslinjer for udviklingen af det transeuropæiske transportnet (TEN-T), som blev vedtaget af Det Europæiske Råd i midten af juni. Alle fem svenske core-havne havne bevarer deres status i netværket og spiller dermed fortsat en vigtig rolle i EU's øgede indsats for at opbygge et bæredygtigt og stærkt europæisk transportnet.

Copenhagen Malmö Port (CMP), Stockholms Havn, Göteborgs Havn, Trelleborg Havn og Luleå Havn er blevet udpeget som knudepunkter i hovednettet i TEN-T-netværket (”core-havne”) af EU-Kommissionen. Som følge heraf klassificeres de som nogle af de vigtigste havne i Europa og spiller en central rolle i udviklingen af europæiske transportkorridorer på grund af deres strategiske betydning for EU's transportinfrastruktur.

EU-Kommissionen gennemgår og opdaterer regelmæssigt TEN-T-netværket for at tilpasse det til skiftende transportbehov og -prioriteringer. Det betyder blandt andet, at status for havne, der har oplevet en mindsket brug eller har haft en reduceret strategisk vigtighed, risikerer at blive nedgraderet eller helt fjernet. Den nye TEN-T-forordning, der formelt trådte i kraft den 13. juni 2024, indeholder nogle væsentlige ændringer i havne omkring Østersøen. Men de svenske core-havne beholder deres status.

”Jeg er meget glad for, at alle fem core-havne bevarer vores status i netværket. Det viser vores styrke, og at vi fortsat spiller en afgørende rolle for økonomien som knudepunkter for handel og Sveriges konkurrenceevne. Mere end halvdelen af al svensk import og eksport går gennem Sveriges core-havne. Det er også et bevis på, at alle svenske core-havnes betydelige investeringer i bæredygtige løsninger, som f.eks. anvendelse af landstrøm til skibe, forbedret affaldshåndtering og energieffektivitet, er af afgørende betydning, da det understøtter EU's miljømål og bæredygtige transportstrategier," siger Magdalena Bosson, administrerende direktør for Stockholms Havn.

EU's transeuropæiske transportnet er et instrument til udvikling af en sammenhængende, effektiv multimodal transportinfrastruktur af høj kvalitet i hele EU. Det omfatter et net af jernbaner, indre vandveje, short sea-ruter og veje, der forbinder byknudepunkter, kyst- og indre havne, lufthavne og terminaler. Den nye forordning omfatter bl.a. en stærkere indsats for at øge brugen af mere bæredygtige transportformer og en forbedring af multimodaliteten i transportnettet. Desuden vil status for en havn i TEN-T-nettet fortsat blive vurderet på grundlag af dens bidrag til energiomstillingen, ikke kun på grundlag af lastmængde og passagernumre.

”Alle fem core-havne har veludviklet infrastruktur og er integreret med vej- og jernbanenet. Det bidrager til multimodaliteten af det europæiske transportnet med mulighed for at kombinere forskellige transportmidler og dermed forbedre logistikeffektiviteten. Behovet for at fremtidssikre havnes transportinfrastruktur er imidlertid både fortsat at opfylde EU's krav til effektivitet, bæredygtighed og konkurrenceevne samt sikre, at kritisk infrastruktur er klar. Nu, hvor vi endnu en gang har vist vores betydning på europæisk plan, håber vi at se flere nationale politikker og initiativer for at støtte bæredygtige og innovative investeringer i de svenske core-havne,” siger Barbara Scheel Agersnap, CEO Copenhagen Malmö Port.

I forbindelse med revision af TEN-T-forordningen, beholdt havnen i København, der også drives af CMP, ligeledes sin status som core-havn i det europæiske TEN-T-netværk.

Kommissionens forslag til revision af TEN-T-forordningen fra 2013 blev fremlagt som en del af pakken om effektiv og grøn mobilitet. Den nye TEN-T-forordning har til formål at skabe et klart grundlag for udviklingen af EU's transportinfrastruktur inden 2050.

Du er velkommen til at kontakte os

STOCKHOLMS HAMN AB
Camilla Strümpel
Chief Communications Officer
camilla.strumpel@stockholmshamnar.se
+46 (0) 70-7702745

Göteborg Havn
Stefan Strömberg
PR & Communications Manager
stefan.stromberg@portgot.se
+46 (0) 31-3687715

Luleå Havn
Birgitta Brown
Business Coordinator
birgitta.brun@portlulea.com

CMP
Ulrika Prytz Rugfelt
Chief Communications & Sustainability Officer
ulrika.prytz@cmport.com
+46 (0) 70-252 00 98

Havnen i Trelleborg
Petronella Ljungh
Communications Manager
petronella.ljungh@port.trelleborg.se
+46 (0)709-475618

Topics

Contacts

Ulrika Prytz Rugfelt

Ulrika Prytz Rugfelt

Press contact Chief Communications & Sustainability Officer +46 (0) 70 252 00 98

Vi forbinder vand med land og skaber vækst og velstand til fælles gavn

Copenhagen Malmö Port (CMP) er en af Skandinaviens største havneoperatører og en full-service havn i Øresundsregionen. Vi modtager en lang række varer og har en infrastruktur, som er tilpasset alle typer skibe.

Copenhagen Malmö Port (CMP)

Containervej 9
DK-2150 Nordhavn, Copenhagen
Danmark