Skip to content
Photo: E.ON
Photo: E.ON

Press release -

Nye skridt mod Malmös fremtidige kuldioxidinfrastruktur

CMP, E.ON, Nordion Energi, Sysav og Uniper har indgået en samarbejdsaftale om udvikling af en kuldioxid-hub i Malmö. Samarbejdet er en del af det regionale projekt Carbon Network South Sweden, CNetSS, og vil gennemføre forundersøgelser for at undersøge betingelserne for et mellemdepot i Norra hamnen.

CNetSS, et samarbejdsprojekt mellem ledende aktører inden for energi og infrastruktur, blev indledt i 2022 med det formål at samarbejde om infrastrukturløsninger til transport og permanent lagring af indfanget kuldioxid.

I de første faser af projektet blev Malmö identificeret som det mest hensigtsmæssige sted for mellemlagring af kuldioxid. Nu går CMP, E.ON, Nordion Energi, Sysav og Uniper videre med lokale forberedelser i Malmö.

Parterne er blevet enige om at udvikle infrastruktur i Malmö til mellemlagring af kuldioxid, som et skridt inden videre transport til slutbrugere eller permanent opbevaring. Målet er også at fremme Malmö og Skåne som en attraktiv region for industriel udvikling og tilbyde en omkostningseffektiv logistikløsning for aktører, der arbejder med kuldioxidfangst.

”Havnen i Malmö spiller en vigtig rolle for etableringen af den fremtidige kuldioxidinfrastruktur. Rammerne for samarbejdsaftalen sigter på at have et mellemlager på plads, hvilket skaber nye forretningsmuligheder i havnen fremover. Sammen med kunder og partnere går vi fra ord til handling og iværksætter konkrete tiltag for at bidrage langsigtet til den grønne omstilling”, siger Barbara Scheel Agersnap, CEO, Copenhagen Malmö Port.

Storskala giver lavere omkostninger

De fem aktører vil sammen finde storskalafordele med henblik på at sænke omkostninger og realisere opførelsen af infrastrukturen. Samarbejdet inkluderer:

  • Areal og placering til mellemlagring i Norra Hamnen
  • Rørtransport fra produktionsanlæg
  • Modtagelsesfaciliteter til flydende kuldioxid via jernbane, lastbil eller skib
  • Anlæg til omdannelse af CO2 fra gas- til væskeform
  • Lastning til transport via skib til slutopbevaring
  • Forretningsmodel for samarbejdspartnere og kommende kunder

Yderligere dialog med lokale aktører og interessenter vil blive gennemført for at sikre en helhedsorienteret og bæredygtig udvikling af projektet. Mellemlageret forventes færdigt i 2028, og anlæg til omdannelse af CO2 fra gas- til væskeform i 2030.

Samarbejdsaftalen blev underskrevet mandag eftermiddag på Eons kontor af Malin Dahlroth, administrerende direktør, Sysav, Barbara Scheel Agersnap, CEO, Copenhagen Malmö Port AB, Johan Mörnstam, administrerende direktør, E.ON Energiinfrastruktur AB, Hans Kreisel, Nordion Energi AB og Johan Svenningsson og Patrik Hermansson, Uniper.

Samarbejdet er en vigtig milepæl for de involverede virksomheder og et tegn på regionens satsning på innovative løsninger for håndtering af kuldioxid og bæredygtig udvikling.

Fakta: CNetSS
CNetSS har som langsigtet mål at øge potentialet for reduktion af udledninger og negative udledninger. I fase 1 og 2 deltog Sysav, CMP (Copenhagen Malmö Port), E.ON, Växjö Energi, Öresundskraft, Nordion Energi, Kraftringen, Höganäs, Kemira og Stora Enso. Disse faser resulterede i, at havnen Malmö blev udpeget som det mest hensigtsmæssige sted for et mellemlager af kuldioxid. Projektet har fastlagt størrelsen og tidsplanen for de mængder kuldioxid, der skal indfanges af deltagerne, de mest hensigtsmæssige transportmetoder til mellemlageret, samt mellemlagerets størrelse og fysiske krav til opbevaring. Projektet er gennemført med støtte fra Industriklivet.

Ansøgning forud for fase 3 er blevet iværksat under koordinering af Nordion Energi. Målet er at konkretisere forretningsmodel, teknik, omkostninger og de juridiske aspekter, inden udbud af en systemløsning.

Fakta: CCUS – Carbon Capture, Utilization and Storage
CCUS står for Carbon Capture, Utilization and Storage, en teknologi der indfanger kuldioxidudledninger fra industrielle kilder og kraftværker. Formålet er at forhindre, at CO2 slippes ud i atmosfæren, hvilket bidrager til klimaforandringer. Processen involverer tre hovedtrin: fangst, transport og lagring eller anvendelse af kuldioxiden. Kuldioxiden fanges enten direkte ved udledningskilden eller fra atmosfæren. Efter fangst transporteres kuldioxiden til et lagringssted, ofte et mellemlager for videre transport. Slutdestinationen for lagring er normalt geologiske formationer under jorden, såsom udtømte olie- eller gasfelter. Kuldioxiden kan også bruges som råstof i brændstoffer eller nye materialer. CCUS er en vigtig teknologi for at nå klimamål, især i sektorer, hvor reduktion af udledninger er udfordrende.

Categories

Contacts

Ulrika Prytz Rugfelt

Ulrika Prytz Rugfelt

Press contact Chief Communications & Sustainability Officer +46 (0) 70 252 00 98

Vi forbinder vand med land og skaber vækst og velstand til fælles gavn

Copenhagen Malmö Port (CMP) er en af Skandinaviens største havneoperatører og en full-service havn i Øresundsregionen. Vi modtager en lang række varer og har en infrastruktur, som er tilpasset alle typer skibe.

Copenhagen Malmö Port (CMP)

Containervej 9
DK-2150 Nordhavn, Copenhagen
Danmark