Skip to content
Foto: CMP. Niklas Ahlefeldt-Laurvig, Green2x, Mikkel Sjølin Kiil, Green2x, Barbara Scheel Agersnap, CMP, Torben Lind Jensen, CMP.
Foto: CMP. Niklas Ahlefeldt-Laurvig, Green2x, Mikkel Sjølin Kiil, Green2x, Barbara Scheel Agersnap, CMP, Torben Lind Jensen, CMP.

Press release -

Et af verdens største biobrændstofanlæg planlægges i Malmø

Copenhagen Malmö Port (CMP) og Green2x har indgået et partnerskab med fokus på design, etablering og drift af et af verdens hidtil største biobrændstofanlæg på CMP's terminaler i havnen i Malmø. Etableringen yder et stort bidrag til omstillingen til grøn energi og skaber samtidig mulighed for flere arbejdspladser i Malmø.

Ambitionen med samarbejdet er at sikre vedvarende energiforsyning, lokal vækst og bæredygtig søtransport i fremtiden.

Green2x er en ambitiøs og innovativ aktør inden for storskalaproduktion af biometan og grønne brændstoffer. Gennem Green2x' teknologi udvindes grøn energi fra den halm, der er tilbage efter høst, hvilket muliggør produktion af grøn energi i en helt ny skala, da halm indeholder meget energi og teknologien muliggør udvindingen heraf på over 95 procent.

"Vores partnerskab med Green2x er helt i tråd med CMP's ambitioner, hvor vi ser havnen som et fremtidigt energiknudepunkt. Vi ønsker at bidrage til at løse de samfundsudfordringer, der er forbundet med den grønne omstilling, samtidig med, at vi skaber nye forretningsmuligheder. Som havn er vores mål at spille en væsentlig regional rolle i omstillingen til grønne brændstoffer i tæt samarbejde med andre aktører i værdikæden", siger Barbara Scheel Agersnap, CEO, Copenhagen Malmö Port AB.

"Vi er utroligt glade for at indlede dette spændende partnerskab med CMP og Malmö stad. Green2x' strategiske planer bliver nu accelereret, hvilket understøtter vores ambitioner om at blive en international, grøn brændstofproducent på kort tid. Placeringen i Malmø åbner døre for et kæmpe potentiale. Det giver os en unik mulighed for at styrke samarbejdet med blandt andet skibsfarts-industrien. Samtidig udnytter vi de geografiske synergier med vores anlæg i Vordingborg, især når det kommer til sourcing af store mængder halm. Tempoet, markedsinteressen og ambitionerne er høje, og det er glædeligt, at næste skridt bliver i samarbejde med CMP og Malmö stad", siger Mikkel Sjølin Kiil, CEO, Green2x A/S.

Næste skridt i partnerskabet er en forundersøgelsesperiode, hvor projektet planlægges i detaljer, og hvor relevante tilladelser indhentes. Derefter påbegyndes etableringen, og anlægget forventes at stå færdigt i 2030. Green2x har netop fået tilladelse til etablering af sit første anlæg i Vordingborg, med produktionsstart i 2027.

Yderligere information kan fås ved at kontakte:

Ulrika Prytz Rugfelt, Chief Communications & Sustainability Officer, Copenhagen Malmö Port AB.
E-mail: ulrika.prytz@cmport.com, Telefon: +46 (0) 70 252 00 98

Niklas Ahlefeldt-Laurvig, CCO, Green2x
E-mail: nal@green2x.com, Telefon: +45 2012 9898

Topics

Categories

Contacts

Ulrika Prytz Rugfelt

Ulrika Prytz Rugfelt

Press contact Chief Communications & Sustainability Officer +46 (0) 70 252 00 98

Vi forbinder vand med land og skaber vækst og velstand til fælles gavn

Copenhagen Malmö Port (CMP) er en af Skandinaviens største havneoperatører og en full-service havn i Øresundsregionen. Vi modtager en lang række varer og har en infrastruktur, som er tilpasset alle typer skibe.

Copenhagen Malmö Port (CMP)
Containervej 9
DK-2150 Nordhavn, Copenhagen
Danmark