Follow Copenhagen Malmö Port (CMP)

Tags

Latest news

Fuldskala CO2-fangst rykker et stort skridt nærmere ARC

Fuldskala CO2-fangst rykker et stort skridt nærmere ARC

Press releases   •   Mar 25, 2021 21:00 CET

120 mio. euro til et fuldskala CO2-fangstanlæg er nu næsten inden for rækkevidde ARCs og CMP’s fælles projekt er gået videre i udskilningsløbet om midler fra EU’s Innovationsfond.

Hovedstadens største forsyningsselskaber vil sammen fange 3 mio. tons CO2 om året – men det kræver politisk handling nu

Hovedstadens største forsyningsselskaber vil sammen fange 3 mio. tons CO2 om året – men det kræver politisk handling nu

Press releases   •   Feb 24, 2021 09:30 CET

En række store forsyningsselskaber i hovedstadsområdet vil med klyngesamarbejdet C4 gøre CO2-fangst til en afgørende brik i den grønne omstilling i Danmark. CO2-reduktioner på omkring 3 mio. tons årligt er mulige, hvis man på Christiansborg udviser den fornødne politiske vilje.

COWI og Rambøll udpeges som tekniske rådgivere for CMP's udviklingsprojekt i Ydre Nordhavn

COWI og Rambøll udpeges som tekniske rådgivere for CMP's udviklingsprojekt i Ydre Nordhavn

Press releases   •   Feb 15, 2021 09:30 CET

COWI og Rambøll bliver tekniske rådgivere for Copenhagen Malmö Port (CMP) i det kommende udviklingsprojekt i Ydre Nordhavn i København. Opgaven, som er tildelt COWI og Rambøll, omfatter dermed blandt andet teknisk rådgivning op til etableringen af en ny containerterminal med tilhørende anlæg og infrastruktur, etablering af kontor og administrative faciliteter samt plads til relevante myndigheder.

Håndtering af byggematerialer til intermodalt logistikcenter i Malmö Industrial Park

Håndtering af byggematerialer til intermodalt logistikcenter i Malmö Industrial Park

News   •   Jan 19, 2021 14:13 CET

CMP har håndteret skibslasten, bestående af 840,29 m³ træbjælker, som skal bruges ved opførelsen af den hollandske virksomhed Westerman Multimodal Logistics nye intermodale logistikcenter.

38 husmoduler losset i Malmö

38 husmoduler losset i Malmö

News   •   Dec 04, 2020 11:10 CET

​I sidste uge anløb skibet UBC Sagunto Copenhagen Malmö Ports (CMP) terminal i Norra Hamnen, Malmö. Skibet var lastet med husmoduler, en godstype CMP har lang erfaring med.

CMP er med i stor EU-ansøgning om CO2-fangst på Amager Bakke, der kan gøre København CO2-neutral i 2025

CMP er med i stor EU-ansøgning om CO2-fangst på Amager Bakke, der kan gøre København CO2-neutral i 2025

Press releases   •   Oct 22, 2020 13:00 CEST

​Et anlæg til CO2-fangst skal reducere udledningen fra Amager Ressourcecenter (ARC) med 500.000 ton CO2 årligt og kan dermed bidrage markant til Københavns Kommunes mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Copenhagen Malmö Port (CMP) bliver en central aktør i at opbevare og distribuere den indfangede CO2 til skibe, som sejler CO2’en til lagring i gamle oliefelter i Nordsøen.

Teknisk krydstogt anløb i København

Teknisk krydstogt anløb i København

News   •   Sep 21, 2020 16:39 CEST

​Krydstogtlinien NCL besøger København i to dage mellem mandag den 21. september og onsdag den 23 september med krydstogtskibene Norwegian Bliss og Norwegian Encore. Besøgene er såkaldt tekniske anløb, som muliggør teknisk støtte og proviantering.

Udbud af teknisk rådgivning

Udbud af teknisk rådgivning

News   •   Sep 18, 2020 14:46 CEST

CMP udbyder en rammeaftale for teknisk rådgivning for kommende projekter i Ydre Nordhavn, København, de næste 4 år (med option på en forlængelse + 2 år).

CMP øger fokus på digitalisering gennem samarbejde med ledende blockchain-platform

CMP øger fokus på digitalisering gennem samarbejde med ledende blockchain-platform

Press releases   •   Sep 16, 2020 13:00 CEST

​Som et vigtigt skridt mod en mere smart og digital havn har CMP igangsat et samarbejde med TradeLens, der på sigt gør det muligt at modernisere manuelle arbejdsgange og sikre mere smidigt samarbejde mellem aktører inden for logistikkæden.

Anløb af krydstogtskib i Visby

Anløb af krydstogtskib i Visby

News   •   Sep 07, 2020 09:10 CEST

I går, søndag morgen, anløb Hapag-Lloyds krydstogtskib Europa 2 vores terminal i Visby.

Teknisk krydstogt anløb i København i dag

Teknisk krydstogt anløb i København i dag

News   •   Sep 04, 2020 13:00 CEST

​I dag ankommer Hapag Lloyds krydstogtskib Europa ved Oceankaj i København, for et teknisk anløb, mellem kl. 14.00 og 19.00.

Krydstogt anløb i Malmø

Krydstogt anløb i Malmø

News   •   Aug 31, 2020 12:55 CEST

​Idag siger vi velkommen til krydstogtskibet Europa 2, som lægger til ved krydstogtterminalen i Malmø. Krydstogtsæsongen har haft stor påvirkning af krydstogtsæson 2020 med næsten 100% aflyste krydstogtanløb. Nu, her i efteråret, tilbyder en del rederier mindre krydstogter med et begrænset passagerantal.

Første skib-til-skib bunkring af LNG-brændstof i Malmö

Første skib-til-skib bunkring af LNG-brændstof i Malmö

News   •   Aug 26, 2020 12:53 CEST

Den første skib-til-skib (STS) bunkering af Liquefied Natural Gas (LNG) i vores terminal i Malmö fandt sted tidligt tirsdag morgen.

Teknisk krydstogtanløb i København

Teknisk krydstogtanløb i København

News   •   Aug 12, 2020 09:32 CEST

Som konsekvens af coronakrisen har flere krydstogtrederier tømt deres skibe for krydstogtpassagerer for længe siden. De fleste af sådanne fartøjer betjenes af et begrænset antal besætningsfolk, hvilket er nødvendigt for at vedligeholde skibene. Der findes derfor et stort behov for, at skibene kan anløbe havne rundt om i verden, hvilket vi kalder ”tekniske anløb”.

Ny feederrute til København

Ny feederrute til København

News   •   Jul 02, 2020 09:31 CEST

CMP byder velkommen til X-PRESS FEEDERS der fra den 7. juli vil anløbe CMP’s containerterminal i Nordhavn, København.

Malmö stad styrker investeringerne i Malmö havn med 30 årsplan

Malmö stad styrker investeringerne i Malmö havn med 30 årsplan

Press releases   •   Jun 15, 2020 11:43 CEST

Malmö stad fortsætter bestræbelserne på at styrke Malmö som havneby, og præsenterer i dag en ”Masterplan”, der indeholder byens langsigtede ambitioner for aktiviteterne i Malmö havn. Planen er et klart billede på, hvordan kommunen ønsker, at udviklingen af havnen i Malmö skal se ud de næste 30 år, og hvordan man skal arbejde hen mod de overordnede mål med udgangspunkt i rollen som havneejer.

Vi er åbne

Vi er åbne

News   •   Jun 12, 2020 12:07 CEST

Vores terminaler i både Danmark og Sverige er åbne, trods den nuværende situation med udbruddet af conona (COVID-19), dog med undtagelse af krydstogtterminalerne i Købehavn. Danmarks grænser er lukket for passagertrafik, derfor kan vi ikke tage imod krydstogtpassagerer på den danske side før tidligst medio april.

International logistikvirksomhed skaber bæredygtige transporter i Malmø

International logistikvirksomhed skaber bæredygtige transporter i Malmø

Press releases   •   Jun 12, 2020 08:36 CEST

Den hollandske logistikvirksomhed Westerman Multimodal Logistics etablerer sig på havnen i Malmø. Her bygges et anlæg til omladning af gods til kombineret transport via jernbane, vej og skib. Det bliver et vigtigt knudepunkt for en nordeuropæisk transportkorridor. Ejendommen Verkö 5 dækker et areal på cirka 43.000 kvadratmeter, og kompensationen til kommunen bliver ca. 1,8 millioner årligt.

Etableringen af ny krydstogtterminal i København udskydes

Etableringen af ny krydstogtterminal i København udskydes

Press releases   •   May 29, 2020 08:35 CEST

Et markant ændret krydstogtmarked, som følge af coronakrisen, betyder, at Copenhagen Malmö Port (CMP) udskyder etableringen af en ellers planlagt ny krydstogtterminal på Oceankaj i Københavns Nordhavn.

CMP varsler 55 opsigelser i København

CMP varsler 55 opsigelser i København

Press releases   •   May 26, 2020 08:33 CEST

De økonomiske konsekvenser af coronakrisen er af så omfattende karakter, at Copenhagen Malmö Port (CMP) er nødsaget til at varsle 55 medarbejdere om opsigelser i København for at fremtidssikre CMP’s virke som havneoperatør og forvalter af kritisk infrastruktur. Opsigelserne berører både havnearbejdere og funktionærer.