Follow Copenhagen Malmö Port (CMP)

Nu får DFDS-færgerne i København landstrøm

Press release   •   Jun 15, 2021 08:00 CEST

Photo: J.Thyssen/MarketSquare

Entreprenørarbejdet med at anlægge landstrømsanlæg ved DFDS-terminalen i København er i fuld gang. Satsningen er et samarbejde mellem CMP og DFDS med svenske Actemium som entreprenør og COWI som teknisk rådgiver. Anlægget forventes at være operationelt i sensommeren 2021 og vil gøre det muligt for DFDS’ færger Crown Seaways og Pearl Seaways at reducere skibenes CO2 udledning markant mens de er i havn.

CMP’s og DFDS’s fælles landstrømsinitiativ går hånd i hånd med begge selskabers ambitioner om at bidrage til at gøre havneaktiviteterne i København mere grønne. Når landstrømsanlægget er etableret bliver det muligt for færgerne at slukke skibets generatorer og reducere udslippene af luftforurenende stoffer samt partikler.

- Vi har siden 2019 brugt landstrøm på vores skibe i Oslo havn og ser frem til også at kunne nedbringe mængden af luftforurenende stoffer og partikler når skibene ligger ved DFDS’ terminal i Københavns havn. Vi ved fra Oslo, at det har en særdeles positiv påvirkning for miljøet i og omkring havnen og i særdeleshed for de beboere, der bor tæt på vores terminaler”, siger Torben Carlsen, CEO hos DFDS.

- Lang tids planlægning, projektering og udbud bærer frugt, når landstrømsanlægget tages i drift i slutningen af sommeren. Landstrømsinitiativet er af stor betydning for os og en vigtig milepæl i vores arbejde med at bidrage til FN’s globale holdbarhedsmål. At virkeliggøre dette i tæt samarbejde med DFDS føles rigtigt godt og vi glæder os til at færgerne allerede i sommer kan tilsluttes landstrøm, når de ligger ved kaj i København, siger Barbara Scheel Agersnap, CEO i Copenhagen Malmö Port.

Den svenskbaserede totalentreprenør Actemium etablerer et såkaldt OPS-anlæg (Onshore Power Supply) i København. Det er en markedsledende løsning for elektriske landbaserede tilslutninger til skibe. Actemium har tidligere etableret 16 OPS-anlæg i Norden, blandt andet et anlæg i Oslo, som DFDS-færgerne benytter i dag.

- Vi på Actemium syntes, at dette er en ærefuld opgave og er glade for den tillid vi har fået. I opgaven indgår også, at vi udfører grave og installationsarbejder på pladsen, fjernovervågning, drift og vedligehold. På kajen installeres desuden en fjernmanøvreret kran for tilslutning til færgen i de respektive færgelejer. Vi på Actemium er meget stolte over, hvordan vores OPS-anlæg hjælper vores kunder og brugere til en mere holdbar fremtid, som er mindre afhængig af fossile brændstoffer, siger André Olofsson, projektleder på Actemium OPS.

Landstrømsanlægget ved DFDS-kajerne er det første landstrømsanlæg i København.

For yderligere information, venligst kontakt:

Ulrika Prytz Rugfelt, PR & Corporate Communications Manager, Copenhagen Malmö Port AB
E-mail: ulrika.prytz@cmport.com, Tlf: +46 (0)70 252 00 98.

Nicole Seroff, Director, Communications, DFDS
E-post: niser@dfds.com, Tlf: + 45 31 16 28 47.

André Olofsson, Project Manager, Actemium AB
E-post: andre.olofsson@actemium.com, Tlf: + 46 (0)303 79 81 79.

Fakta

  • Der etableres to tilslutningspunkter, en på hver kaj ved DFDS’ færgeterminal på Dampfærgevej i København. Anlægges leveres i en 40 fods container, som placeres på kajen. Den leverer 10 kV med 50 Hz.
  • Ifølge COWI’s rapport fra marts 2019 "Analyse af alternative energikilder til krydstogtskibe" (bestilt af Københavns Kommune), anslås det, at tilslutningen af landstrøm til DFDS-færgerne vil give en årlig reduktion af emissionerne på ca. 912 tons kuldioxid, 18 tons NOx og 0,4 tons partikler. Samlet set svarer det en reduktion på 1,6% af biltrafikken i København med hensyn til NOx.
  • I et normalt år sejler DFDS færgerne dagligt tur-retur mellem Oslo og København, i alt ca. mere end 700 sejladser med totalt ca. 800.000 passagerer årligt.
  • Actemium installerede den første landtilslutning i verden i Göteborgs havn for nogen år siden og har siden da leveret landstrømsanlæg i Kristiansand, Oslo, Göteborg, Trelleborg, Ystad, Karlskrona, Visby, Stockholm og Luleå.
  • Anlæggene er certificeret med IEC/ISO/IEEE 80005.