Skip to content
Københavns første landstrømsanlæg indvies til DFDS-færgerne

Press release -

Københavns første landstrømsanlæg indvies til DFDS-færgerne

Et nyt landstrømsanlæg blev i dag indviet ved DFDS-terminalen i København af blandt andre Københavns overborgmester Lars Weiss. Anlægget reducerer skibenes CO2-udledning, mens de er i havn, og sikrer dermed renere luft til gavn for miljøet og særligt naboerne på Østerbro.

Med det nye anlæg får DFDS-færgerne nu mulighed for at tilslutte sig landstrøm i både København og Oslo. Anlægget er et resultat af et partnerskab mellem Copenhagen Malmö Port (CMP) og DFDS, som gør det muligt at slukke skibenes generatorer i havn og dermed reducere udslippene af luftforurenende stoffer samt partikler mærkbart.

Københavns overborgmester, Lars Weiss, var med til at indvie anlægget, da Pearl Seaways i formiddags blev tilsluttet.

”Vi tager med det nye landstrømsanlæg et vigtigt skridt hen imod et København med mindre luftforurening. Det er godt for både klimaet og naboerne til havnen, at færgerne nu kan slukke for dieselmotoren og koble sig til klimavenlig strøm, når de lægger til kaj. Jeg ser også frem til, at vi får etableret landstrøm til krydstogtskibene ved Langelinie og i Nordhavn, så snart Folketinget har ændret lovgivningen”, siger overborgmester i København Lars Weiss (S).

Hos CMP og DFDS er der stor glæde og tilfredshed over, at færgerne nu kan koble sig på landstrøm og dermed bevæge sig i en grønnere retning.

”Dagens indvielse af landstrømsanlægget til DFDS-færgerne markerer et vigtigt skridt i vores indsats for at gøre havneaktiviteterne i København mere grønne. Jeg vil gerne takke DFDS, vores tekniske rådgiver COWI samt vores hovedentreprenør Actemium for samarbejdet og for at virkeliggøre projektet, som får en stor klima- og miljømæssig gevinst”, siger Barbara Scheel Agersnap, CEO i Copenhagen Malmö Port.

”Jeg er stolt over at præsentere det første landstrømsanlæg i København til gavn for både passagerer og lokalmiljø. Dette er et resultat af et solidt partnerskab mellem CMP, Actemium og DFDS. Vi står overfor en grøn omstilling, som er enormt kompleks, og det er netop partnerskaber og samarbejder som dette, der er essentielle, når vi skal udvikle grønne, innovative løsninger og bevæge os i den rigtige retning”, siger Peder Gellert Pedersen, Executive Vice President og ansvarlig for færgedivisionen i DFDS.

Landstrømsanlægget til DFDS er det første i København, men bliver ikke det sidste. I 2024 forventes krydstogtskibe i havnen i København at kunne bruge landstrøm, når de ligger til kaj i Ydre Nordhavn og ved Langelinie på Østerbro.

"Vi er glade for, at landstrøm nu kommer til København. Og dette anlæg vil ikke blive det eneste landstrømsanlæg i København. Netop nu er vi ved at finde rådgivere til arbejdet med at etablere landstrøm til byens krydstogtskibe i Ydre Nordhavn og på Langelinie, så vi i fremtiden kan sikre en lavere CO2-udledning fra skibene og derved renere luft til københavnerne", siger By & Havns adm. direktør Anne Skovbro.

For yderligere information, venligst kontakt:
Ulrika Prytz Rugfelt, PR & Corporate Communications Manager, Copenhagen Malmö Port AB
E-mail: ulrika.prytz@cmport.com, Tlf: +46 (0)70 252 00 98.

Nicole Seroff, Director, Communications, DFDS
E-post: niser@dfds.com, Tlf: + 45 31 16 28 47.

Overborgmester Lars Weiss via pressekonsulent Ulrich Harre
E-mail: b80h@okf.kk.dk, Tlf. +45 2486 5023

For information vedrørende landstrøm till krydstogt i København:
Kristian Wederkinck Olesen, Kommunikationschef, By & Havn:
E-mail: kwo@byoghavn.dk,Tlf. + 45 3053 5004

Fakta

  • I testperioden fra slutning af august til 25. oktober er CO2-udslippet mindsket med ca. 69 ton og dieselforbruget med 154 m3.
  • Investeringen beløber sig til cirka 15 MDKK og medfinansieres af EU med 20 procent.
  • Ifølge COWI’s rapport fra marts 2019 "Analyse af alternative energikilder til krydstogtskibe" (bestilt af Københavns Kommune), anslås det, at tilslutningen af landstrøm til DFDS-færgerne vil give en årlig reduktion af emissionerne på ca. 912 tons kuldioxid, 18 tons NOx og 0,4 tons partikler. Samlet set svarer det en reduktion på 1,6% af biltrafikken i København med hensyn til NOx.
  • To tilslutningspunkter er blevet etableret, en på hver kaj ved DFDS’ færgeterminal på Dampfærgevej i København. Anlægget er på plads i en 40 fods container, som er placeret på kajen.
  • Anlægget kan levere 3 MVA, svarende til ca. 2,7 MW. Anlægget er forsynet med 10 kV.
  • Landstrømsanlægget er installeret af Actemium, der også har installeret det landstrømsanlæg, som DFDS-færgerne lægger til i Oslo. Actemium installerede den første landtilslutning i verden i Göteborgs havn for nogle år siden og har derudover installeret landstrømsanlæg i Kristiansand, Trelleborg, Ystad, Karlskrona, Visby, Stockholm og Luleå.
  • Anlæggene er certificeret med IEC/ISO/IEEE 80005.
  • I løbet af et normalt år sejler DFDS-færgerne dagligt tur-retur mellem Oslo og København, hvilket svarer til ca. 700 sejladser med ca. 800.000 passagerer årligt.

Subjects

Categories

Press contacts

Ulrika Prytz Rugfelt

Ulrika Prytz Rugfelt

Press contact Chief Communications & Sustainability Officer +46 (0) 70 252 00 98

Related content

Vi forbinder vand med land og skaber vækst og velstand til fælles gavn

Copenhagen Malmö Port (CMP) er en af Skandinaviens største havneoperatører og en full-service havn i Øresundsregionen. Vi modtager en lang række varer og har en infrastruktur, som er tilpasset alle typer skibe.

Copenhagen Malmö Port (CMP)
Containervej 9
DK-2150 Nordhavn, Copenhagen
Danmark