Skip to content
CMP er med i stor EU-ansøgning om CO2-fangst på Amager Bakke, der kan gøre København CO2-neutral i 2025

Press release -

CMP er med i stor EU-ansøgning om CO2-fangst på Amager Bakke, der kan gøre København CO2-neutral i 2025

Et anlæg til CO2-fangst skal reducere udledningen fra Amager Ressourcecenter (ARC) med 500.000 ton CO2 årligt og kan dermed bidrage markant til Københavns Kommunes mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Copenhagen Malmö Port (CMP) bliver en central aktør i at opbevare og distribuere den indfangede CO2 til skibe, som sejler CO2’en til lagring i gamle oliefelter i Nordsøen. 

Projektet vil blive det første af sin slags i Danmark og vil ikke alene bidrage til Københavns Kommunes mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad, men også til den nationale målsætning om at reducere Danmarks udledning af CO2 med 70 procent inden 2030. Konkret vil en årlig CO2-reduktion på 500.000 ton svare til omkring et procent af Danmarks samlede udledning.

Som et af de første og afgørende skridt i projektet indsender ARC i slutningen af oktober en ansøgning til EU’s Innovationsfond i samarbejde med CMP med henblik på at få støtte til både etablering og drift af anlægget, der efter planen skal stå færdig i 2025. Der ansøges om mellem 0,5-1 mia. kr. i støtte, som skal finansiere op til 60 procent af udgifterne til etableringen samt driften de første ti år.

Den tætte placering mellem Amager Bakke og Prøvestenen, som er en del af CMP’s erhvervshavn, danner de gode betingelser for et partnerskab mellem ARC og CMP. Når CO2’en er indfanget, transporteres den via et kort rør til særlige tanke på CMP’s nærliggende terminal på Prøvestenen. Herfra pumpes CO2’en ombord på skibe, som sejler den videre ud til Nordsøen, hvor den lagres i udtømte oliereservoirer i undergrunden.

-CMP er begejstret for at være en del af projektet, som rummer et kolossalt potentiale i forhold til at reducere CO2-udledningen i København. For CMP’s vedkommende er dette et godt eksempel på, hvordan havnen kan spille en aktiv rolle i den grønne omstilling og indgå i ny banebrydende klimateknologi, der forhåbentligt kan tjene som inspiration for lignende projekter med CO2-fangst i Danmark og i udlandet. Derfor håber jeg, at vi får en positiv tilkendegivelse fra EU som et første skridt på vejen mod at realisere projektet, udtaler Barbara Scheel Agersnap, CEO, Copenhagen Malmö Port.

Foruden behovet for økonomisk støtte er der en række andre rammevilkår, som skal falde på plads, før projektet kan realiseres.

- Det er helt vitalt, at vi med CMP har en så stærk partner ombord på projektet, som skal gøre København til verdens første klimaneutrale hovedstad. Som tillægsgevinst kan vi skabe lokale grønne arbejdspladser og en infrastruktur til håndtering af indfanget CO2, der potentielt kan bruges af en række andre store CO2-udledere i hovedstadsområdet. Derfor haster det med at få finansieringen og rammevilkårene på plads i en god og tæt dialog med vores ejerkreds og Folketinget, udtaler Jacob H. Simonsen, direktør i ARC.

For yderligere information, venligst kontakt:
Sune Martin Scheibye, Presseansvarlig, ARC
Telefon: +45 24600222

Ulrika Prytz Rugfelt, PR & Corporate Communications Manager, Copenhagen Malmö Port AB
E-mail: ulrika.prytz@cmport.com, Telefon: +46 (0)70 252 00 98.

Fakta om ARC

  • ARC modtager affald fra 640.370 indbyggere og 68.000 virksomheder i hovedstadsområdet
  • ARC udleder årligt 560.000 tons CO2, og kan fra 2025 opsamle 500.000 tons/år, hvis projektets forudsætninger indfries
  • ARC ejes af Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune, Københavns Kommune og Tårnby Kommune.

Fakta om CMP

  • CMP er en dansk-svensk havneoperatør, som driver havnene i København og Malmö under status som ”Core Port” i EU.
  • Hvert år anløber omkring 5200 skibe CMP’s havne, som dækker en bred vifte af forretningsområder.
  • CMP håndterer årligt ca. 15 millioner ton gods og mere end 1 million krydstogtpassagerer, hvilket gør CMP til en af de største krydstogthavne i Nordeuropa. 

Subjects

Categories

Press contacts

Ulrika Prytz Rugfelt

Ulrika Prytz Rugfelt

Press contact PR- & Corporate Communications Manager +46 70 252 00 98

Related content

Vi forbinder vand med land og skaber vækst og velstand til fælles gavn

Copenhagen Malmö Port (CMP) er en af Skandinaviens største havneoperatører og en full-service havn i Øresundsregionen. Vi modtager en lang række varer og har en infrastruktur, som er tilpasset alle typer skibe.

Copenhagen Malmö Port (CMP)
Containervej 9
DK-2150 Nordhavn, Copenhagen
Danmark