Skip to content
Photo: Malmö stad
Photo: Malmö stad

Press release -

Malmö foreslås som knudepunkt for lagring af kuldioxid

En vigtig brik i puslespillet om Sydsveriges bestræbelser på at opsamle og lagre kuldioxid er nu faldet på plads. CNetSS*-projektet, der ledes af Växjö Energi, har peget på hovedalternativ til midlertidig lagring af kuldioxid før transport til slutlagring. Valget faldt på Malmö og Copenhagen Malmö Ports terminaler i Norra Hamnen, hvor projektet foreslår et knudepunkt for midlertidig opbevaring og omlastning.

”Malmö er det mest effektive og fleksible alternativ, både til at modtage store mængder kuldioxid fra forskellige steder i Sydsverige og til lastning og transport til det geologiske slutlager”. Sådan siger Ghazale Nilsson, projektleder for CNetSS hos Växjö Energi. 

I 2023 blev der gennemført en omfattende forundersøgelse, hvor forskellige alternativer til kuldioxidlagring blev analyseret, og valget faldt på Copenhagen Malmö Port som midlertidigt lagringssted.

”CMP ser etablering af et CO2-mellemlager på havnen i Malmø som en naturlig forlængelse af CMPs bæredygtighedsstrategi og som et essentielt spor frem mod en grøn transformation. Med Malmøs placering, mulighed for at allokere arealer og det tætte lokale samarbejde mellem udledere, infrastrukturpartnere, CMP og Malmö stad, så ser vi samtidig på CCS som potentielt en fornuftig kommerciel mulighed. Vi vil arbejde dedikeret på at ambitionen realiseres i en ”open access” hub for CO2”, siger Sune Norup Christensen, CCO, Copenhagen Malmö Port.

Den endelige rapport indeholder også en beskrivelse af, hvordan transporterne fra indsamlingsstederne kan finde sted. 

”Vi fortsætter nu dialogen med forskellige aktører i transportkæden. Midlertidig lagring kræver meget arbejde med hensyn til tilladelser, risikoanalyse, logistikkoordinering og udvidelse af infrastruktur såsom nye veje og togspor. Der er mange faktorer at tage hensyn til”, siger Ghazale Nilsson. 

Arbejdet er sket inden for rammerne af samarbejdsprojektet CNetSS (Carbon Network South Sweden), hvor 10 aktører indgår. Målet med projektet er at reducere emissionerne ved at opbygge en bæredygtig og omkostningseffektiv infrastruktur i Sydsverige til transport af opsamlet kuldioxid fra forskellige anlæg til en geologisk slutlagring. Sammen har projektets parter potentiale til at opsamle og lagre over 2 millioner tons kuldioxid om året. Projektet har fået tildelt 2,5 millioner svenske kroner i økonomisk støtte fra den svenske energistyrelse. Læs mere om arbejdet inden for CNetSS her.Mere information:
Växjö Energi: Ghazale Nilsson, projektleder CNetSS, Ghazale.Nilsson@veab.se, tel. + 46 70-775 297
CMP: Ulrika Prytz Rugfelt, Chief Communications & Sustainability Officer,
ulrika.prytz@cmport.com, +46 702-52 00 98
E.ON: Rufus Ziesig,
rufus.ziesig@eon.se, projektleder, +46 72-54 70 253
Höganäs: Ann Wulf, kommunikationsrådgiver,
ann.wulf@hoganas.com, +46 42-33 80 00
Kemira: Olle Lund, energy and sustainability manager,
olle.lund@kemira.com, + 46 73-412 50 01
Kraftringen: Petter Duvander, Kommunikationsansvarlig,
petter.duvander@kraftringen.se, +46 10-122 74 09
Nordion: Filip Trotz, strategisk forretningsutdvikler,
filip.trotz@nordion.se, +46 10-17 88 425
Stora Enso: Conny Johansson, energichef,
conny.johansson@storaenso.com,
Sysav: Anna Vilén, kommunikationschef,
anna.vilen@sysav.se, +46 734-39 61 90
Öresundskraft: Göran Skoglund, presseansvarlig,
goran.skoglund@oresundskraft.se, +46 70-418 34 35.

*Carbon Network South Sweden, CNetSS, er et sammenslutning af virksomheder, der samarbejder for at skabe en omkostningseffektiv infrastruktur for opsamlet kuldioxid, CCS, i Sydsverige. Ved at samarbejde om transport, flydendegørelse og midlertidig lagring kan endelig lagring af op til 2 millioner tons kuldioxid være mulig. Klyngen omfatter opsamlere af kuldioxid, logistikvirksomheder og havneoperatører: Växjö Energi, Copenhagen Malmö Port, E.ON, Höganäs AB, Kemira, Kraftringen, Nordion Energi, Stora Enso, Sysav og Öresundskraft.

Topics

Categories

Contacts

Ulrika Prytz Rugfelt

Ulrika Prytz Rugfelt

Press contact Chief Communications & Sustainability Officer +46 (0) 70 252 00 98

Vi forbinder vand med land og skaber vækst og velstand til fælles gavn

Copenhagen Malmö Port (CMP) er en af Skandinaviens største havneoperatører og en full-service havn i Øresundsregionen. Vi modtager en lang række varer og har en infrastruktur, som er tilpasset alle typer skibe.

Copenhagen Malmö Port (CMP)
Containervej 9
DK-2150 Nordhavn, Copenhagen
Danmark