Skip to content
Udfasning af naturgas til fordel for biogas – op til 70 procent mindre CO2-udledning

News -

Udfasning af naturgas til fordel for biogas – op til 70 procent mindre CO2-udledning

Jonatan Stoltz Holgersson har arbejdet som miljøchef hos CMP siden marts 2021. Som miljøchef fungerer Jonatan som rådgivende ekspert i koordineringen af CMP's miljø- og bæredygtighedsarbejde, og han fører en dialog med myndigheder om miljøspørgsmål samt deltager i forskellige netværk med fokus på bæredygtighed.

CMP har et klart mål om at være klimaneutral i sin egen drift i 2025. En del af det arbejde er omstillingen fra naturgas til biogas til opvarmning af CMP's ejendomme i Malmö. Beslutningen om at udfase naturgas blev taget i slutningen af 2020, og omstillingen blev implementeret i sidste år.

- Det var min kollega Kim Ekstrøm i indkøbsafdelingen, der igangsatte og forhandlede brændselsomstillingen, da han så et potentiale og en mulighed for at reducere udledningen af drivhusgasser markant ved at udfase naturgas til fordel for biogas i vores varmekedler i Malmö. I Malmö er mange af vores ejendomme og bygninger opvarmet ved gasforbrænding, og siden 1. januar 2021 bruger vi nu kun biogas, siger Jonatan.

  Naturgas er et organisk produkt og er klassificeret som fossilt brændstof. Produktionen af naturgas sker, når lag af nedbrudte plantestoffer og animalske stoffer udsættes for intensiv varme og højt tryk under jordens overflade i længere tid. Biogas er derimod klassificeret som et vedvarende brændstof. Biogas deler mange kemiske ligheder med naturgas, men produktionen af biogas sker for eksempel gennem anaerob nedbrydning af organisk materiale, såsom indsamlede madrester fra husholdninger og CMP's kontorer, og er derfor en del af et større kredsløb i samfundet. Det er også meget hurtigere at producere biogas sammenlignet med naturgas. Produktionen af biogas tager omkring 30 til 40 dage, mens processen til fremstilling af naturgas kan tage tusinder til millioner af år.

  - Fordelen ved at udfase naturgas til fordel for biogas er stor. Vi kan forvente en reduktion på omkring 70 procent vedrørende CO2-udledningen i selve forbrændingsprocessen i varmekedlerne, hvilket er meget positivt. Det er dog vanskeligt at angive et præcist CO2-fodaftryk, da forbrændingen af gas påvirkes af temperaturen udenfor. En kold vinter giver et større forbrug af gas, hvad enten det er naturgas eller biogas, siger Jonatan.

  Nye varmekedler, der kører på det vedvarende brændsel, biogas.

  Fredrik Öberg, Equipment Coordinator, har arbejdet med drift og vedligeholdelse hos CMP i 16 år, og det er Fredrik, der rent praktisk har implementeret ændringerne.

  - Omstillingen fra naturgas til biogas er forløbet problemfrit. Vi har delvist udskiftet visse varmekedler med helt nye, og vi har tilpasset vores ældre varmekedler, så de kan køre på biogas i stedet for naturgas. Siden overgangen til biogas oplever jeg, at kedlerne kører bedre, og at de kræver mindre vedligeholdelse end tidligere, så det har været en positiv ændring på flere måder, siger Fredrik.

  Terminalerne i Malmö er belyst med LED-lys.

  Et andet projekt, der er i gang er skiftet fra højtryksnatriumlamper til LED-lamper til udendørsbelysning ved terminalerne i Malmö.

  - Udskiftningen til LED-lamper fandt sted i løbet af året, og vi forventer at kunne spare 55-60 % energi sammenlignet med tidligere. Som havn har vi meget belysning i vores områder og nogle steder kræver driften i havnen, at belysningen er tændt døgnet rundt. Her kan vi både spare meget energi og en del vedligeholdelse, da LED-lamperne har en bedre holdbarhed end højtryksnatriumlamperne, afslutter Fredrik.

     Categories

     Contacts

     Ulrika Prytz Rugfelt

     Ulrika Prytz Rugfelt

     Press contact Chief Communications & Sustainability Officer +46 (0) 70 252 00 98

     Vi forbinder vand med land og skaber vækst og velstand til fælles gavn

     Copenhagen Malmö Port (CMP) er en af Skandinaviens største havneoperatører og en full-service havn i Øresundsregionen. Vi modtager en lang række varer og har en infrastruktur, som er tilpasset alle typer skibe.

     Copenhagen Malmö Port (CMP)
     Containervej 9
     DK-2150 Nordhavn, Copenhagen
     Danmark