Skip to content
Stærkt innovationsarbejde i CMP

News -

Stærkt innovationsarbejde i CMP

Max-Peter Matthäi arbejder som Operations Manager hos CMP, hvor han blandt andet binder den kommercielle afdeling sammen med den operationelle afdeling. Derudover koncentrerer han sig om procesoptimeringer og operations udgifter på den danske side. I sidste året fik Max-Peter en spændende mulighed for at deltage i en innovationsuddannelse i CMP. Innovationsuddannelsen fungerede som kick-off for CMP's innovationsarbejde og har til formål at styrke CMP's samlede kompetence i arbejdet med bæredygtig innovation, fremme et innovativt tankesæt, aktivere organisationens potentiale og strømline udviklingsprocesser i forbindelse med CMP's arbejde med SDG 9.

Ud over Max-Peter deltog 19 medarbejdere fra hele organisationen og i løbet af uddannelsen lærte Max-Peter og hans kolleger processer og fik værktøjer til, hvordan man bedst arbejder med idéudvikling.

- At være innovativ er at turde tage risici, at se ud over nuværende arbejdsmetoder og at tackle udfordringer og problemer fra forskellige vinkler. I løbet af uddannelsen blev vi præsenteret for vigtige værktøjer, som vi tager med videre, men vi må heller ikke undervurdere det solide arbejde, der ligger bag innovationsarbejdet," siger Max-Peter.

  Innovation Board sikrer CMP's innovationsarbejde

  I dag er Max-Peter tovholder i CMP's "Innovation Board", som også består af Biagio, Daniel og Florentina, der sammen tog innovationsuddannelsen. Innovationsrådet fungerer som en understøttende funktion for organisationen og vil være med til at fremme innovationsarbejdet i CMP.

  - Vores opgave er at sikre innovationsarbejdet i CMP og sammen konkretisere og implementere innovative ideer i et testmiljø. Vi undersøger blandt andet, om ideen er miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig, samt hvilke risici der er forbundet med ideen. Hvis ideen opfylder de fastsatte kriterier, går den videre til FLG, der beslutter, om den skal gennemføres. Målet er, at ideerne skal udvikle sig til praktiske projekter, hvor slutresultatet gavner både CMP som virksomhed og verden omkring os", siger Max-Peter.

   CMP's medarbejdere – afgørende for et succesfuldt innovationsarbejde

   Ud over Innovation Board er CMP's øvrige medarbejdere en afgørende faktor for innovationsarbejdets succes, fordi ideerne skal komme ind fra medarbejderne. På en dedikeret side på CMP's intranet, Portalen, kan alle medarbejdere i CMP kan sende ideer til Innovation Board ved hjælp af en formular. Siden indeholder også information om CMP's arbejde med innovation samt kontaktoplysninger på dem, der har yderligere spørgsmål og overvejelser om innovationsarbejde.

   Afslutningsvis deler vi Max-Peters bedste tips til at tænke innovativt:

   - Jeg mener, at en forudsætning for at være innovativ, er at sætte spørgsmålstegn ved og ikke acceptere, at tingene altid har været på en bestemt måde. At turde tænke nyt og have modet til at være "irriterende". Innovation er både spændende og vanskeligt, men frem for alt er det en fantastisk følelse at kunne bidrage til, at noget bliver bedre," slutter Max-Peter.

     Categories

     Contacts

     Ulrika Prytz Rugfelt

     Ulrika Prytz Rugfelt

     Press contact Chief Communications & Sustainability Officer +46 (0) 70 252 00 98

     Vi forbinder vand med land og skaber vækst og velstand til fælles gavn

     Copenhagen Malmö Port (CMP) er en af Skandinaviens største havneoperatører og en full-service havn i Øresundsregionen. Vi modtager en lang række varer og har en infrastruktur, som er tilpasset alle typer skibe.

     Copenhagen Malmö Port (CMP)

     Containervej 9
     DK-2150 Nordhavn, Copenhagen
     Danmark