Skip to content
Målet - en fossilfri bil- og maskinpark

News -

Målet - en fossilfri bil- og maskinpark

Björn Sandgren har været ansat i CMP siden 2002 og arbejder i dag som "Head of Operations Management & Customer Delivery". I sin rolle arbejder han blandt andet med at effektivisere skibsdriften på både dansk og svensk side. Arbejdet drejer sig blandt andet om at optimere godshåndteringen, men også om at udvikle havnen i en bæredygtig retning, relateret til CMP's mål om at være CO2-neutral i 2025.

En vigtig del af arbejdet med at nå CMP's klimamål om CO2-neutralitet i 2025 er udskiftning af dieseldrevne biler og personalebusser på terminalen med elbiler samt omlægning af brændstof fra fossil diesel til HVO i maskiner og kraner.

- På bilterminalen i Malmö har vi valgt at udskifte vores diesel biler med elbiler. Det drejer sig både om de biler, vores supervisorer kører rundt i mellem skibene, og vores Shuttlebusser, som vores havnearbejdere kører i under lastning og losning af nye biler på terminalen. Al elektricitet, vi køber hos CMP, er miljømærket og kommer fra vedvarende kilder, såsom vand, vind eller solenergi. Det betyder, at overgangen til el er en særdeles positiv omstilling. Elbilerne er allerede på plads, og vi får snart leveret elektriske Shuttlebusser, noget vi ser frem til, siger Björn.

En af 9 nye elbiler på bilterminalen i Malmö.

HVO - et fossilfrit brændstof

I Norra hamnen har CMP udskiftet det brændstof, som maskinerne kører på fra fossil diesel til HVO100. HVO står for hydrogenereret vegetabilsk olie, er et brændstof, der kan fremstilles af eksempelvis vegetabilske olier, som er blevet forarbejdet til at fungere som et syntetisk fossilfrit brændstof til dieselmotorer. HVO100 kan bruges som brændstof i mange eksisterende dieselmotorer uden yderligere tilpasning.

- I maj udskiftede vi brændstoffet i vores nuværende brændstofpumpe fra fossil diesel til HVO100, hvilket betyder, at vi i dag tanker vores tugmasters, som kører trailere til og fra skibe, og reachstackere, der håndterer containere, med HVO100 i stedet for fossil diesel. Vi har i øjeblikket kun to lastbiler og 12 brugsbiler i Malmö, der endnu ikke er kompatible med HVO100. Til disse har vi udarbejdet en plan for løbende at kunne udfase køretøjerne, så det sikres, at hele vores drift bliver drevet fossilfrit inden for de næste par år. Skiftet til elbiler og udskiftning af brændstof har ikke kun en positiv indvirkning på miljøet, det betyder også et forbedret arbejdsmiljø med mindre udslip af farlige partikler, til gavn for vores personale, der arbejder ude på terminalerne, siger Björn.

Reachstackeren "Skalman", der kører på HVO100.

Vi har ingen planet b

Arbejdet med at udskifte bilflåden er i gang på både dansk og svensk side. Sidste skridt tages i København, når vores portaltrucks skifter til vedvarende brændstof som HVO eller elektrificeres, når den nye containerterminal i Ydre Nordhavn er etableret.

- Vores mål er, at hele vores bilpark og maskinpark, i både København og Malmö, i fremtiden skal være fossilfri. Dels fordi vi gerne vil kunne tilbyde vores kunder fossilfri håndtering på vores terminaler, uanset om det handler om lastning eller losning af nye biler, eller om tung håndtering af bulk. Det er dog mindst lige så vigtigt for os, at vi tager vores ansvar og bruger de bæredygtige løsninger, der er til rådighed og samtidig forsøger at finde endnu bedre løsninger i fremtiden. Vi har ingen planet b. Vi har én planet, og den skal vi beskytte, slutter Björn.

     Categories

     Contacts

     Ulrika Prytz Rugfelt

     Ulrika Prytz Rugfelt

     Press contact Chief Communications & Sustainability Officer +46 (0) 70 252 00 98

     Vi forbinder vand med land og skaber vækst og velstand til fælles gavn

     Copenhagen Malmö Port (CMP) er en af Skandinaviens største havneoperatører og en full-service havn i Øresundsregionen. Vi modtager en lang række varer og har en infrastruktur, som er tilpasset alle typer skibe.

     Copenhagen Malmö Port (CMP)
     Containervej 9
     DK-2150 Nordhavn, Copenhagen
     Danmark