Skip to content
København får ny containerterminal i 2023

News -

København får ny containerterminal i 2023

By & Havn og Copenhagen Malmö Port (CMP) er enige om principperne for en ny containerterminal i Ydre Nordhavn. Placeringen af den nye containerterminal betyder, at varer til hovedstadsregionen fortsat kan blive leveret tæt på kunderne, og det skåner miljøet og reducerer trængslen på det danske vejnet.

Den eksisterende containerterminal på Levantkaj i Københavns Nordhavn er fortsat i fuld vigør, og inden for de kommende år vil den blive flyttet til Ydre Nordhavn med nye, moderne faciliteter og med mulighed for en udbygning. Udbygningen vil ske i takt med, at godsmængderne øges, og nye logistikvirksomheder, som fx et distributionscenter, kommer til.

De danske havne håndterer i dag lidt over 75 procent af det importerede gods til Danmark, og coronakrisen har tydeliggjort, hvor vigtigt det er at opretholde globale forsyningskæder og sikre, at varer fortsat kan leveres på tværs af grænser. En velfungerende containerterminal tæt ved København er derfor vital infrastruktur og samtidig en væsentlig og bæredygtig forsyningsåre for Hovedstaden og det øvrige Østdanmark. Placeringen vil betyde mindre trængsel på vejene og et grønnere Danmark.

Adm. Direktør i By & Havn, Anne Skovbro, ser derfor frem til den nye containerterminal, som By & Havn skal opføre.

”København har altid været en købstad, og det er vigtigt, at vi kan være med til fastholde byens både historiske og erhvervsmæssige betydning. Som et vigtigt nøglepunkt i distributionskæden og med en beliggenhed tæt på slutkunderne, kan vi samtidig gøre det så bæredygtigt som muligt. Med flytningen af containerterminalen fra Levantkaj til Ydre Nordhavn tager vi derudover for alvor fat i de næste etaper af den bæredygtige udvikling af Nordhavn, hvor Levantkaj i fremtiden skal udvikles som nyt boligområde til eksisterende og kommende generationer af københavnere”.

Med en beliggenhed på spidsen af Ydre Nordhavn vil den nye containerterminal komme til at ligge i en ny bydel med en veludbygget og moderne infrastruktur med dedikerede arealer til fremtidens logistik. Arbejdet med at anlægge den nye Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten er godt i gang, og når tunnelen står færdig i 2027, vil transport til og fra containerterminalen få direkte adgang til motorvejsnettet rundt om København via tunnelen.

Hos CMP, der opererer den nuværende containerterminal, er der derfor også glæde over den nye containerterminal. Barbara Scheel Agersnap, CEO i Copenhagen Malmö Port, siger:

”Vi er glade for, at vi er blevet enige om principperne for, at den nuværende containerterminal flyttes til de ny-opfyldte arealer i Ydre Nordhavn. Hermed sikres, at København bevarer grundlaget for den vigtige containertrafik, og en stor arbejdsplads forbliver i byen. Mere trafik på de blå motorveje er en hjørnesten i omstillingen til en mere grøn transportsektor, og derfor vil den nye full-service containerterminal i København komme klimaet til gode – og herunder konsolidere den fremtidige forsyning af gods og varer til Storkøbenhavn og hele det østlige Danmark”.

FAKTA: Ny containerterminal i Ydre Nordhavn

  • Prisen for at anlægge den nye containerterminal inkl. kraner, vejadgang og øvrige faciliteter forventes at blive omkring 800 mio. kr.
  • Containerterminalen får to nye containerkraner, en mulighed for kajlængde på op til 550 meter og en vanddybde ned til 12,5 meter. Det er 2,5 meter dybere end den nuværende containerterminal har. Hertil nye og moderne havnefaciliteter og erhvervsbygninger.
  • Med placeringen af den nye containerterminal i Ydre Nordhavn optimeres ligeledes besejlingen til terminalen til gavn for alle rederier, der kommer til at anvende terminalen.
  • Der gøres plads til, at terminalen løbende kan udbygges i takt med, at godsmængderne øges og nye logistikvirksomheder m.v. kommer til.
  • Den eksisterende terminal på Levantkaj udgør ca. 140.000 m2. Når den nye terminal i Ydre Nordhavn er fuldt udbygget, vil den udgøre ca. 165.000 m2.
  • Området, hvor terminalen placeres, er en del af et nyt jordopfyld på i alt 100 hektar i Ydre Nordhavn. Udover containerterminal skal dette område blandt andet også rumme en 28 hektar ny, stor naturpark.
  • Der er udarbejdet VVM (miljøvurdering) for anlæg af den nye containerterminal og meddelt miljøgodkendelse af projektet.
  • Flytningen af eksisterende containerterminal åbner op for den videre byudvikling af Levantkaj, der skal udvikles til et nyt og bæredygtigt boligområde i Nordhavn.

For yderligere information, venligst kontakt:

Kristian Wederkinck Olesen, Kommunikationschef, By & Havn
E-mail: kwo@byoghavn.dk, Telefon: 30535004

Ulrika Prytz Rugfelt, PR & Corporate Communications Manager, Copenhagen Malmö Port AB
E-mail: ulrika.prytz@cmport.com, Telefon: +46 (0)70 252 00 98.

Topics

Categories

Contacts

Ulrika Prytz Rugfelt

Ulrika Prytz Rugfelt

Press contact Chief Communications & Sustainability Officer +46 (0) 70 252 00 98

Vi forbinder vand med land og skaber vækst og velstand til fælles gavn

Copenhagen Malmö Port (CMP) er en af Skandinaviens største havneoperatører og en full-service havn i Øresundsregionen. Vi modtager en lang række varer og har en infrastruktur, som er tilpasset alle typer skibe.

Copenhagen Malmö Port (CMP)
Containervej 9
DK-2150 Nordhavn, Copenhagen
Danmark