Skip to content
CMP: Ny CCS-strategi tydeliggør havnenes rolle i CO2-fangst

News -

CMP: Ny CCS-strategi tydeliggør havnenes rolle i CO2-fangst

Et bredt politisk flertal blev i tirsdags enige om en ny aftale, der for alvor skal sætte skub i CO2-fangst på dansk grund som et vigtigt værktøj til at realisere det nationale reduktionsmål på 70% i 2030. Med aftalen lægges der op til CO2-reduktioner på 0,4 mio. ton årligt fra 2025, som skrues op til 0,9 mio. ton fra 2030. Indsatsen skal kickstartes, når første del af en samlet tilskudspulje på i alt 16. mia. kr. kan søges fra næste år til etableringen af anlæg samt infrastruktur til CO2-fangst.

”CMP har med spænding ventet på den politiske aftale, der skal kridte banen op for, hvordan Danmark kan blive et knudepunkt for CO2-fangst. For os, der gerne vil deltage i CCS og CCSU, er det vigtigt at få tydeliggjort den spilleplade, vores forretning skal bygges på, for der er store investeringer involveret. Havnene er et naturligt bindeled i den samlede værdikæde, når den opfangede CO2 skal udskibes til lagring. Med havnefaciliteter tæt på flere af hovedstadens store punktkilder ligger vi godt placeret til at blive et samlingspunkt for videre udskibning af store mængder CO2 på Prøvestenen til f.eks. Nordsøen eller som mellemlager til ny anvendelse i forhold til fremtidens energiformer. Vi har gennem det seneste år forberedt os på dette, så det er godt at få en også politisk plan at arbejde efter på Prøvestenen”, siger Barbara Scheel Agersnap, CEO i Copenhagen Malmö Port.

Et vigtigt element i aftalen er netop nedsættelsen af lokale samarbejder om fangst, lagring og anvendelse i de større danske byer, herunder København. CMP er en del af klyngesamarbejdet, C4, som samler en række af de største punktkilder i hovedstadsområdet med henblik at reducere CO2-udledningen med 3 mio. ton årligt, svarende til cirka 15% af det samlede danske reduktionsmål.

”Strategien sætter en tyk streg under behovet og gevinsten ved at gå sammen i partnerskaber. Når flere aktører deles om infrastrukturen, bliver den grønne omstilling billigere, fordi der kan høstes storskalafordele. Dette er C4-samarbejdet et godt eksempel på”, bemærker Barbara Scheel Agersnap.

Som opfølgning på CCS-aftalen præsenterede den danske regering i går sit forslag til en national PtX-strategi. Der lægges op til en elektrolysekapacitet i størrelsesordenen 4-6 GW til produktion af grøn brint, som skal raffineres videre til grønne brændsler. CMP kvitterer for de stærke ambitioner i oplægget og det klare initiativ om at prioritere den nødvendige udbygning af havneinfrastruktur, der understøtter PtX-faciliteter og tankningen af fremtidens brændstoffer. Med store aftagermarkeder i ryggen er havnene nemlig et naturligt knudepunkt i den samlede PtX-værdikæde.

Categories

Contacts

Ulrika Prytz Rugfelt

Ulrika Prytz Rugfelt

Press contact Chief Communications & Sustainability Officer +46 (0) 70 252 00 98

Vi forbinder vand med land og skaber vækst og velstand til fælles gavn

Copenhagen Malmö Port (CMP) er en af Skandinaviens største havneoperatører og en full-service havn i Øresundsregionen. Vi modtager en lang række varer og har en infrastruktur, som er tilpasset alle typer skibe.

Copenhagen Malmö Port (CMP)
Containervej 9
DK-2150 Nordhavn, Copenhagen
Danmark